Misintenties

Wie graag een uitdrukkelijk gebed voor bv. een overledene of een zieke medemens of een genezing of ... aan de ganse geloofsgemeenschap voorlegt, kan die 'misintentie' aanvragen bij een lid van de parochieploeg: Christiane Moens, Christiane Massage, Christiane Janssens, Liliane (echtgenote Roger François), Armand, Freddy De Backer en Tim. Dit kan iedere zondag voor of na de federatiemis van 9.30u te Sint-Gertrudis-Pede in de kerk of op de pastorij bij een tas koffie.

Het is ook mogelijk om een intentie aan te vragen via e-mail: info@sint-gertrudis-pede.be met de vermelding van de naam, de intentie en de gewenste datum.

Wilt u dat de misintentie verschijnt in Kerk en Leven dan dient u dit ten laatste 2 weken voor de gekozen zondagviering aan te vragen. Opgelet: in de vakantie dient u de misintentie nog enkele weken vroeger aan te vragen. Later mag ook maar dan wordt deze niet meer opgenomen in Kerk en Leven. Deze wordt wel tijdens de zondagviering meegedeeld.
Een misintentie kost €15.00.